• Ντουμπάι κατά τη διάρκεια του Covid-19

Σύντομα το περιεχόμενο.